bip.gov.pl
A A A K
BIP

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe DPS w Szczytnej W LIKWIDACJI za 2019 rok:

Bilans jednostki

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki


Sprawozdanie finansowe DPS w Szczytnej za 2019 rok:

Bilans jednostki

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki


Majątek DPS w Szczytnej na 31.12.2015:

Zgodnie z zestawieniem ksiąg rachunkowych na 31.12.2015r. na majątek DPS Szczytna  wynosi  1.205.486,59  zł , na który  składają z się:

-  środki trwałe o łącznej wartości 732.935,00 zł

-  pozostałe środki trwałe - wyposażenie o łacznej wartości 472.551,59 zł

Opublikowano:
15.05.2020 (07:45)
Adam Cholewa
Autor: Danuta Liszewska
Utworzono: 10.11.2016
Ilość odsłon: 776