bip.gov.pl
A A A K
BIP

Status prawny Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej

Aktualny Statut Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej został nadany uchwałą Rady Powiatu Kłodzkiego  nr IX/75/2016 z  dnia 30 listopada 2016 r. na podstawie art. 4 ust. 1   pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca  1998r r. o samorządzie powiatowym . STATUT DPS  Szczytna  -  w PDF

Aktualny Regulamin Organizacyjny DPS Szczytna został  przyjęty Uchwałą Nr 73/2018 z dnia 16 maja 2018rr  Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej.
( Regulamin Organizacyjny DPS  Szczytna  - w  PDF )

Struktura wewnętrzna Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej

Domem kieruje Dyrektor Adam Cholewa powołany na funkcję przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego. W Domu Pomocy Społecznej zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym utworzone zostały następujące komórki organizacyjne:
- Dział opiekuńczy  - DO i Dział Terapeutyczny - DT
- Dział administracyjno-gospodarczy - DAG 
- Dział finansowo-ksiegowy  - DFK 
oraz samodzielne stanowiska pracy podległe bezposrednio Dyrektorowi jednostki

Za pracę poszczególnych działów odpowiadają kierownicy bezpośrednio podlegający Dyrektorowi Domu..

Opublikowano:
30.05.2018, 14:41
Dariusz Mikosa
Autor: Dariusz Mikosa
Utworzono: 06.12.2010, 09:43
Ilość odsłon: 6 681