bip.gov.pl
A A A K
BIP

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa, zasady udostępniania danych

DPS Szczytna prowadzi rejestry, ewidencje i archwia związane z realizacją  statutowych zadań jednostki dla podopiecznych Domu oraz pracownikow zatrudnionych w jednostce. W jednostce prowadzi się też  min. następujące rejestry i ewidencje:

1. Rejestr Skarg i Wniosków

2. Rejestr umów

3. Ewidencje wyjść służbowych

4. Ewidencje wyjść prywatnych

5. Ewidencje druków scisłego zarachowania

6. Ewidencje  środków trwałych

7. Rejestr mieszkańców

8. Rejestr zarzadzeń wewnętrznych

9. Rejestr delegacji

10. Rejestr korespondencji

11. Rejestr odziezy i obuwia BHP

11.Ewidencje czasu pracy pracowników

12. Rejestr depozytów mieszkańców

13. Eidencje zgonów mieszańców

14. Rejestr raportrów pielęgniarskich

15. Rejestr wypadków przy pracy

16. Ewidencje zatrudnionych pracowników

17. Ewidencje zajęć kulturalno-oświatowych

 oraz inne ewidencje umożliwiajace prawidlową realizacje zadań statutowych jednostki. Uzyskanie informacji w zakresie informacji publicznej związanej z prowadzonymi rejestrami,ewidencjami i archiwami jest  realizowany za pomocą składanego wniosku o udostepnienie informacji publicznej - w PDF.

O kompetencjach w zakresie realizacji w/w zadań i prowadzonych rejestrów i ewidencji rozstrzyga Regulamin Organizacyjny DPS:

Uchwała ZP wraz z Regulaminem Organizacyjnym (PDF)

oraz Zarzadzenie Dyrektora DPS ws polityki Bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych w DPS Szczytna.

W celu uzyskania danych z rejestrów, ewidencji i archiwów DPS Szczytna należy zlożyć stosowne wystąpienie do Dyrektora DPS uzasadniające formalne i prawne potrzeby pozyskania tych danych.

Opublikowano:
22.03.2018, 09:47
Dariusz Mikosa
Autor: Dariusz Mikosa
Utworzono: 01.12.2010, 12:17
Ilość odsłon: 5 026