bip.gov.pl
A A A K
BIP

Kontrole, wnioski, opinie, dokumentacje

Informację o zrealizowanych kontrolach:

1.   Staroswo Kłodzkie - realizacja zadań ustawy o chronie zdrowia  -   6.11.2012r.

2.   PIP  Klodzko - sprawdzajaca w obszarach prawa pracy -  30.08.2013r.

3.    Starostwo Kłodzkie - Struktura wydatkowania środków finansowych na zakupy w latach 2011-2012, premiowania pracowników i prawidłowosci planopwania srodkow na wynagrodzenia wg umów na 2013r.   - 28-31.2013r

4.  DUW - kontrola kopleksowa ws standaryzacji  DOMU  -  11-13.06.2014r.

5.  Starostwo Kłodzkie - prawidlowośś sporzadzania sprawozdań  RB-2  -   26-28.08.2014r.

6.  DUW - realizacja zaleceń dot. standaryzacji  Domu  z kontroli z 11-13-06.2014r.   -  13-14. 07.2015r

7.  Starostwo Kłodzkie i Zarządu Powiatu - kompleksowa w zakresie funkcjonowania DTO  - 22-24.09. i 14-16.10.2015r.

8.   z up. Zarządu Powiatu - gospodarowanie mieniem powiatu -    12.05.2016r.

9.  WSSE - kontrola bloku żywienia  - 05.07.2016r.

10. Starostwo Kłodzkie - realizacja ustawy i ochronie danych i dostępie do Informacji publicznej -    09.10.-11.2016r.

11.  Starostwo Kłodzkie - realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli z  22-24.09 i 14-16.10.2015r.    - 14-16.11.2016r.

12. Sąd Rejonowy w Kłodzku ( Wydział rodzinny )  -   Kontrola Legalnosci pobytu  podopiecznych DPS - 21.11.2016r.  -

13. WSSE - Kontrola bloku żywienia  - 10.04.2017r.

14. WSSE - Ocena stanu sanitarno-technicznego urzadzeń wodociagowych  - 18.05.2017r.

15. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Kłodzkiego - Funkcjonowanie DPS Powiatu Klodzkiego - 19.09.2017r.

16. DUW  Wrocław - Kontrola kompleksowa DPS Szczytna  -   20-22.09.2017r.

19. Sad Rejonowy w K-Ku (wydział rodzinny ) - Kontrola legalności i warunków pobytu w DPS  - 18.12.2017r.

Dokumentacja z Kontroli  w DPS Szczytna:

1 .Protokoł z kontroli doraźnej DPS Szczytna z 22.10.2015r  realizowanej  Zarząd Powiatu i przez PCPR w Kłodzku:

Protokół w PDF

2. Protokół z Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 17.10.2017r.

Protokół z PDF

Opublikowano:
21.02.2018, 12:35
Dariusz Mikosa
Autor: Dariusz Mikosa
Utworzono: 02.03.2016, 10:01
Ilość odsłon: 1 185